Jangan sesekali kalian setuju dengan kebathilan..jangan sesekali kalian benarkan kebathilan..jangan sesekali kalian bersama dengan kebathilan..jangan sesekali kalian campuri kebenaran dengan kebathilan..jangan sesekali kalian meletakkan kebathilan melepasi kebenaran..barulah kalian menjadi orang yang benar di atas kebenaran..

Sunday, 11 November 2012

WAFATNYA AL-MASIH ISA IBN MARYAM??



NABI ISA A.S TELAH WAFAT
BERDASARKAN BUKTI-BUKTI  DARI AL QURAN

Karya asal boleh didapatkan dari link berikut: http://studiislam.wordpress.com/2007/11/23/nabi-isa-as-telah-wafat/

[Perbezaan pertama antara kaum Ahmadi dengan kaum muslimin pada umumnya adalah berhubung dengan kematian Nabi Isa a.s. Rata-rata kaum muslimin percaya bahawa Nabi Isa a.s. masih hidup di langit dengan jasadnya, namun kaum Ahmadiyyah dan juga para Ulama intelektual yang menelaah percaya bahawa - seperti para nabi yang lain, Nabi Isa a.s. telah wafat. Al Qur'an secara jelas membuktikan bahawa Nabi Isa a.s. telah wafat seperti manusia lain dan tidak hidup lagi di manapun. Jelas sekali dinyatakan bahawa Nabi Isa a.s. memiliki sifat-sifat kemanusiaan, dan tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, beliau hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Kerana itu sejak lahir hingga wafat, dia tunduk pada keterbatasan fisik dan biologi yang telah ditentukan Tuhan untuk manusia.]


BUKTI DARI AL QURAN

BUKTI PERTAMA: Semua manusia hidup dan mati di bumi ini.

Semua Nabi adalah manusia biasa, oleh kerana itu mereka tunduk kepada undang-undang Ilahi yang tak berubah-ubah, bahawa manusia hidup dan mati di bumi ini. Al Qur’an menyatakan:
1. “Ia berfirman: Di sana kamu hidup dan di sana kamu meninggal dan dari sana kamu akan dibangkitkan” (7:25)
2. “Dan bagi kamu adalah tempat tinggal di bumi dan perlengkapan untuk sementara waktu” (7:24)
3. “Bukankah Kami jadikan bumi sebagai daya tarik, yang hidup dan mati” (77:25,26)
4. “Dan dari itu Kami menciptakan kamu dan kesitu juga Kami kembalikan kamu. Dan dari bumi itu Kami mengeluarkan kamu untuk kedua kali.” (20:55)

BUKTI KEDUA :  Kehidupan jasmani (jasad) bergantung kepada makanan dan minuman.

Tuhan telah menjelaskan bahwa undang-undang-Nya berlaku bukan hanya untuk orang biasa saja tetapi ia juga terpakai untuk para Nabi, bahawa hidup itu sangat bergantung kepada makanan dan minuman:
1. “Kami tidak mengutus sebelum engkau setiap Rasul kecuali mereka itu makan-makanan.” (25:20)
2. “Dan Kami tak membuat mereka tubuh yang tak makan-makanan.” (21:8)

Mengenai Nabi Isa a.s. dan ibunya yang tulus dinyatakan :”Dua-duanya makan, makanan” (5:75). Maka, jika Nabi Isa a.s. tidak makan (segenap kaum Muslimin berpendapat bahwa Nabi Isa a.s. tidak makan-makanan lagi di langit) beliau tak akan (dengan hukum Ilahi yang dinyatakan di atas) hidup dengan jasadnya. Jasad itu memerlukan makanan dan jika Nabi Isa a.s. tidak makan lagi pasti baginda sudah mati.

BUKTI KETIGA: Jasmani (jasad) manusia akan rosak dimakan waktu.

Tiada satu jasad manusia pun di bumi ini yang tidak mengalami perubahan. Jasad pasti akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu. Al Qur’an menyatakan:
1. “Dan tiada Kami menciptakan manusia sebelum engkau itu kekal. Apakah jika engkau mati, mereka itu kekal?” (21:34)
2. “Mereka itu tidak hidup kekal” (21:8)

Mengenai erti kata Khulud (yang diterjemahakan di atas dengan kekal selama-lamanya), kamus Al Qur’an yang terkenal dari Imam Raghib menjelaskan:
Khulud” ertinya ialah sesuatu yang kebal dari kerosakan, dan tahan terhadap perubahan. Bangsa Arab menyebut sesuatu dengan kata Khulud yakni terus menerus dalam suatu keadaan dan tidak berubah (hal 153-154).

Karana itu menurut pengertian bahasa Arab, pengertian Khulud menunjukan tetapnya suatu keadaan yang tidak mengalami perubahan atau mengalami kerosakan. Di dalam ayat-ayat tersebut di atas, hukum Ilahi telah menjelaskan bahawa dalam keadaan seperti itu setiap orang akan mengalami perubahan dengan berlalunya waktu. Kitaran hidup menjadi anak yang kecil, kemudian menjadi dewasa, kemudiannya tua dan akhrinya mati ini diperkuat oleh banyak ayat, contohnya
1. “Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, lalu Ia memberi kekuatan setelah lemah, lalu membuat kelemahan dan ubanan setelah keadaan kuat.” (30:54)
2. “Dan diantara kamu ada pula yang dikembalikan menjadi pikun, sehingga ia tak tahu apa-apa setelah ia tahu.” (22:5)
3. “Dan barang siapa Kami beri umur panjang, niscaya Kami kembalikan kepada keadaan kejadian yang hina. Apakah mereka tak mengerti?.” (36:58)

Secara umum undang-undang Ilahi telah dijelaskan seterang-terangnya di sini, dan tidak ada pengecualian bagi seorang manusia pun.  Sejak dari anak seseorang berkembang secara fisik untuk mencapai perkembangan yang sepenuhnya setelah itu dia mulai lemah dan akhirnya sampailah kepada kekanak-kanakan yang kedua kalinya tatkala dia kehilangan masa-masa yang pernah dicapainya.

Jika Nabi Isa a.s. akan kembali ke dunia ini, baginda seharusnya sudah berusia 2000 tahun, dan menurut hukum Ilahi di atas beliau sudah terlalu tua untuk berbuat sesuatu. Dibawah undang-undang ini Nabi Isa a.s. telah wafat sejak dahulu lagi.

BUKTI KEEMPAT: Wafatnya Para Nabi

1. “Almasih, ‘Isa bin Maryam, hanyalah seorang Rasul: sungguh telah berlalu para utusan sebelum dia “. (5:75)
2. “Dan Muhammad itu tiada lain hanyalah utusan; sebelum dia telah berlalu para utusan. Jika ia mati atau dibunuh, apakah kamu akan berbalik atas tumit kamu?.” (3:143)

Ayat yang kedua di sini memperjelas ayat yang pertama. Kedua ayat itu sama-sama memperingatkan, yang pertama terhadap Nabi Isa a.s. , yang kedua terhadap Nabi Muhammad s.a.w. Penjelasan ayat Qur’an Suci di sini sangat jelas sekali bagi si pencari kebenaran. Ayat pertama jelas sekali mengatakan bahawa semua Nabi sebelum Nabi Isa a.s. telah wafat (kaum Muslimin menerima perkara ini). Dalam ayat yang kedua, kata-kata yang sama digunakan untuk memperjelaskan bahawa semua Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. telah wafat, dan kerana tak ada Nabi yang dibangkitkan antara Nabi Isa a.s. dan Nabi Muhammad s.a.w., ayat yang kedua pasti diturunkan khusunya untuk menunjukan bahwa Nabi Isa a.s. telah wafat. Karya-karya klasik Arab menjelaskan kepada kita bahawa, dengan menggunakan awalan al pada kata para utusan (al-rusul, lit “para-utusan) di dua ayat tersebut di atas jelas-jelas memberi erti seluruh utusan (lih bahr al-Muhit, vol 3, hal 68).

Erti Khala
Haruslah diingat bahwa kata khala (yang diterjemahkan di atas dengan “berlalu”) dalam bentuk kata lampau tanpa kata sandang, ketika ditujukan kepada manusia, bermakna kematian mereka. (lih Lisan al-Arab dan Aqrab al-Mawarad), juga di dalam Qur’an Suci, mana kala kata qad khalat tanpa partikel ila digunakan untuk orang, maksudnya adalah mereka telah berlalu dan meninggal, dan tak akan kembali lagi. Sebagai contoh:
1. “Itulah umat yang sudah berlalu (qad khalat).” (2:134)
2. “…Yang sebelumnya telah banyak umat yang berlalu (qad khalat).” (13:30)
3. “….dikalangan umat yang telah berlalu (qad khalat).”(46:18)
4. “itulah tata cara Allah terhadap orang-orang yang sebelumnya telah berlalu (khalat).” (33:38)

Dalam penafsiran dua ayat tentang seluruh Nabi sebelum Nabi Isa a.s. dan Nabi Muhammad s.a.w. telah berlalu, para mufasir umumnya mengambil erti yang sama:
“Nabi Muhammad s.a.w. telah meninggal dunia sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi-Nabi sebelumnya, dengan cara kematian yang alami atau dibunuh” (Qanwa ‘ata Baidawi, vol.3 hal 124).

Sebenarnya ayat-ayat tersebut di atas mengenai Nabi Muhammad s.a.w. (3:143) itu sendiri telah menjelaskan makna dari khalat (telah berlalu seluruh Nabi sebelumnya) dengan menggunakan kata-kata “bila dia meninggal atau dibunuh” atas dirinya. Jelaslah, kalimat “telah berlalu para Nabi sebelumnya“ bermakna salah satu dari mati alami atau dibunuh.

BUKTI KELIMA: Semua yang dituhankan itu mati

Semua yang dianggap tuhan selain Allah, dijelaskan oleh Al Qur’an itu “mati”:

“Adapun orang-orang yang mereka seru selain Allah, mereka tak dapat menciptakan apa-apa malahan mereka itu diciptakan mati tak hidup. Dan mereka tak tahu bila mereka dibangkitkan.” (16:20-21)

Begitu pula Nabi Isa a.s. yang dianggap tuhan, Al Qur’an itu sendiri berkata: “Sungguh kafir orang -orang yang berkata: Allah ialah Masih bin Maryam.” (5:72)

Ayat-ayat ini menjadi bukti bahawa Nabi Isa a.s. yang dianggap tuhan oleh sebahagian besar oleh manusia dan dipanggil “Tuhan Jesus”, pasti sudah mati ketika ayat ini diwahyukan. Jika tidak, pengecualian itu pasti disebutkan di sini.

Setelah amwaat (mereka itu mati), kata ghairu ahyaa’u (“tidak hidup”) menjelaskan masalah tersebut lebih mantap, dan kembali menguatkan tentang kematian terhadap “tuhan-tuhan” tersebut.

BUKTI KEENAM: Kedatangan Nabi Isa a.s. yang kedua bertentangan dengan Khataman-nabiyyin.

Kedatangan semula Nabi Isa a.s. ke dunia ini akan menyalahi prinsip Khataman Nabiyyin karena Nabi Muhammad s.a.w. adalah Nabi penutup dan Nabi yang terakhir menurut prinsip tersebut. Al Qur’an menjelaskan: “Muhammad bukanlah ayah salah seorang dari kamu, melainkan dia itu Utusan Allah dan penutup para Nabi. (33:40)

Nabi Muhammad s.a.w. menjadi Nabi yang terakhir (Khataman-Nabiyyin) memastikan bahwa setelah baginda tidak akan muncul lagi Nabi yang lain, baik Nabi baru maupun Nabi yang lama. Jika kedatangan nabi baru akan merosakkan prinsip Khataman-Nabiyyin begitu juga dengan kehadiran Nabi yang lama, kerana Khataman-Nabiyyin bermaksud Nabi yang muncul setelah munculnya seluruh Nabi. Sekiranya Nabi Isa a.s. datang sesudah Nabi Muhammad s.a.w., baginda pasti akan menjadi Nabi yang terakhir, Khataman-Nabiyyin.

Adalah salah jika berangapan bahawa kedatangan kali kedua Nabi Isa a.s. ke bumi bukan sebagai nabi, hal ini kerana Al Qur’an mengatakan: “Ia (Nabi Isa a.s. ) berkata: “sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ia telah memberikan kepadaku kitab, dan membuat aku seorang Nabi. Dan ia membuat aku seorang yang diberkahi  di manapun aku berada.” (19:30-31). Jadi sekiranya baginda kembali semula ke dunia ini dia harus tetap sebagai Nabi. Kedatangan Nabi Isa a.s. semula ke dunia tanpa kenabiannya akan menjadi tak bermakna, kerana tugas kepemimpinan umat Muslim (imam) dan keKhalifahan Nabi harus dilaksanakan oleh umat Muslim itu sendiri. Di sini membuktikan bahawa Nabi Isa a.s. telah wafat, sebagaimana para Nabi lainnya dan bahawa Nabi Muhammad saw. adalah Nabi yang terakhir.

BUKTI KETUJUH: Al Qur’an secara khusus menjelaskan kematian Nabi Isa a.s. 

Berhujah mengenai soal hidup dan mati adalah tak perlu apbila Al Qur’an itu sendiri telah menjelaskan secara khusus tentang kematian Nabi Isa a.s. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menjelaskan secara khusus tentang kematian Nabi Isa a.s. di dalam Al Qur’an. Ketika Yahudi berhasil dalam rancangannya menyalib Nabi Isa a.s., baginda berdo’a agar diselamatkan dari penderitaan ini, dan permohonannya dijawab seperti berikut:

“Wahai Isa, Aku akan mematikan engkau dan meninggikan engkau di hadapanKu dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir dan membuat orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat.” (3:54)

            Di sini Tuhan telah membuat 4 perjanjian dengan Nabi Isa a.s.

1. “mematikan engkau” (tawaffa) yakni, Nabi Isa a.s. tak akan dibunuh oleh kaum Yahudi, melainkan beliau akan meninggal secara wajar
2. “meninggikan engkau dihadapanKu” (raf’a) yakni, dia tidak mati disalib, yang mana Yahudi mencuba membuktikan baginda itu terkutuk (ul 21:23), melainkan dia akan menerima kedekatan Ilahi.
3. “membersihkan engkau dari orang-orang kafir” (tathir) yakni, dia akan dibersihkan dari semua tuduhan Yahudi, yang mana hal ini telah dilakukan oleh Nabi Suci saw.
4. “membuat orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat”, yakni pengikutnya akan berada di atas para pembangkangnya.

Ayat di atas membuktikan bahawa Nabi Isa a.s. telah mati, kerana raf’a (pengangkatan ke hadirat Ilahi) hanya boleh dicapai setelah mati, setelah jasad disingkirkan. Setiap orang tulus akan dianugerahi raf’a dihadapanTuhan setelah kematiannya. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:”ketika orang beriman mendekati kematiannya, para malaikat datang kepadanya. Jadi, bila orang tulus, mereka berkata: “wahai ruh yang suci! Keluarlah kau dari jasad yang suci, maka keluarlah ruh yang suci tersebut, lalu mereka membawanya ke surga dan dibukakanlah gerbang-gerbang surga itu untuknya” (Miskhat).

Sewaktu orang tulus meninggal, para Malaikat membawa ruhnya ke syurga. Bergitu pula halnya yang terjadi dengan Nabi Isa a.s., setelah kematianya, ruhnya diangkat ke surga dan dia bergabung di antara barisan orang-orang tulus yang telah mati.

Dengan demikian Tuhan telah memenuhi semua janji-janji di atas dengan urutan: Dia menyelamatkan Nabi Isa a.s. dari tangan-tangan Yahudi, dan kemudian mewafatkannya dengan wajar, setelah kematiannya Tuhan memuliakan ruhnya dengan kedekatan Ilahi; Dia membersihkan segala tuduhan Yahudi melalui Nabi Muhammad s.a.w. dan memberikan pengikutnya berada di atas kaum kafir.

BUKTI KELAPAN: Penganut kristian tersesat setelah Nabi Isa a.s. wafat.

Pernyataan Nabi Isa a.s. pada hari kiamat, bahawa umatnya akan menuhankan dia setelah kematiannya, demikianlah yang tertulis di Al Qur’an.

“Dan tatkala Allah berfirman: Wahai Isa Bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia: ambillah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah. Dia menjawab: Maha Suci Engkau! Tak pantas bagiku mengatakan apa yang aku tak berhak mengatakannya. Jika aku mengatakan itu, Engkau pasti mengetahui. Engkau tahu apa yang ada dalam batinku, dan aku tak tahu apa yang ada dalam batin Engkau. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Tahu yang ghaib. Aku tak berkata apa-apa kepada mereka kecuali apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku yaitu: Mengabdilah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu; dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka, tetapi setelah engkau mematikan aku, Engkaulah Yang mengawasi mereka. Dan Engkau  adalah Yang Maha menyaksikan segala sesuatu” (5-116-117)

              Inti bukti ini sebagai berikut:
1. Nabi Isa a.s. akan menyangkal bahawa baginda telah mengajarkan doktrin kristian yang sesat tentang ketuhannya;
2. Dia akan menegaskan ajaran dia yang sebenarnya yang telah ia berikan kepada umatnya;
3. Selama Nabi Isa a.s. berada di tengah-tengah mereka, pengikutnya memegang ajaran yang benar;
4. Setelah Nabi Isa a.s. tawaffa (diterjemahkan di atas dengan “Kau menyebabkan aku mati”) keyakinan mereka menjadi rosak.

Erti Tawaffa
Kamus-kamus bahasa Arab memberitahukan kepada kita bahawa tawaffa allahu fallanun, yakni Tuhan telah melakukan tawaffa kepada seseorang bermakna Tuhan mencabut nyawanya dan menyebabkan dia mati. Erti inilah yang diberikan oleh Taj al-Urus, Al-Qamus, Surah, Asas Al-Balaghah, Al-Sihah, dan Kalyat abi-l-Baqa.

Dalam ayat di atas, Nabi Isa a.s. berkata dalam dua tempoh yang berbeda, yang pertama menjelaskan kata-kata “selama aku berada di tengah-tengah mereka”, dan yang kedua tatkala hanya “Engkaulah yang mengawasi mereka”, mereka itu adalah umat Nabi Isa a.s. , Kristian. Dan tempoh kedua (hanya Tuhan saja yakni bukan Nabi Isa a.s. yang mengawasi mereka) dikeranakan tawaffaitani atau ketika Engkau mematikan aku (Nabi Isa a.s.)

Sekarang menurut ayat di atas, umat Kristian memegang keyakinan yang benar dalam tempoh yang pertama, dan berpandangan sesat pada tempoh kedua. Sebagaimana Al Qur’an memberitahukan kepada kita berulang-ulang dan seluruh umat Muslim pun meyakini, bahawa ajaran Kristian telah menjadi sesat (atau dengan kata lain tempoh kedua telah dimulai) ditanda dengan kedatangan Nabi Muhammad s.a.w., seharusnya Nabi Isa a.s. telah wafat dengan dimulainya tempoh yang kedua yang telah datang setelah  tawaffaitani  atau kematian Nabi Isa a.s.
 
RINGKASAN DAN KESIMPULAN

Menurut Al Qur’an, Nabi Isa a.s. memegang tidak lebih dari tiga peranan berikut:
i. Baginda hanyalah manusia biasa di antara manusia biasa yang lain;
ii. Baginda adalah Nabiyullah di antara para Nabi yang lain; dan
iii. Baginda adalah di antara mereka yang dituhankan manusia.

Yahudi mempercayai Nabi Isa a.s. sebagai manusia biasa, sementara umat Kristian  menuhankannya (menjadikannya sebagai tuhan). Umat Muslim menerima Nabi Isa a.s. sebagai salah satu di antara para nabiyullah dan Al Qur’an membuktikan Nabi Isa a.s. telah wafat dalam keadaan ketiga posisi tersebut.

I.              Nabi Isa a.s. sebagai manusia biasa:

Al Qur’an menyatakan: “Dan tiada Kami menciptakan manusia sebelum engkau (hai Muhammad) itu kekal, apakah jika engkau mati, mereka itu kekal?.” (21:34).

Ayat ini menunjukan bahawa tubuh manusia itu tak pernah kebal dari perubahan waktu, dan bahawa tubuh manusia itu harus hidup dan mati di bumi ini. Sebagaimana Nabi Isa a.s. itu menusia bias, dia juga harus tunduk kepada sunatullah yang telah ditentukan kepada manusia kerana menurut ketentuan Al Qur’an “setiap jiwa harus merasakan mati” – Nabi Isa a.s.telah wafat.

II.            Nabi Isa a.s. sebagai seorang Nabi:

“Dan Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan; sebelum dia telah berlalu para utusan.” (3:143).

Ayat ini membuktikan kematian seluruh Nabi yang lalu pada waktu diturunkannya wahyu tersebut, dengan demikian Nabi Isa a.s. telah wafat pada waktu itu.

III.           Nabi Isa a.s. sebagai yang dianggap tuhan:

Dalam hal semua yang dianggap tuhan selain Allah, Qur’an Suci memberitahukan kepada kita bahawa “mereka mati tidak hidup, dan mereka tak tahu kapan dibangkitkan.” (16:21).

Ini telah diketahui umum dan ditegaskan oleh Al Qur’an bahawa umat Kristian meyakini bahawa Nabi Isa a.s. sebagai tuhan dan menyerunya di dalam sembahyang mereka. Jadi menurut ayat di atas, Nabi Isa a.s. telah meninggal; dan “tak akan pernah menjawab do’a mereka hingga hari kiamat”.

Kerana itu secara lengkap dan jelas terbukti bahawa Nabi Isa a.s. telah wafat lama dulu, dan kepercayaan terhadap kelangsungan hidupnya adalah bertentangan dengan ajaran Al Qur’an yang terang benderang.

No comments:

Post a Comment